Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda

 Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda
Okunuyor Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Uludağ’ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığında toplanmasını öngören Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, gündeme getirilmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, kanun teklifinin hazırlanma sürecinin yetersiz kaldığını savundu.

Teklifle ilgili bütün paydaşların yeterince bilgilendirilmediğini, inceleme ve değerlendirme yapılmadığını, görüşlerinin alınmadığını, mutabakat aranmadığını iddia eden Nuhoğlu, teklifin bu şekliyle kanunlaşması halinde geriye dönüşü olmayacak ekolojik sorunlarla beraber sosyal, ticari ve hukuki sorunlar da yaratacağını, “Uludağ’ın yağmalanma ihtimalinin ortaya çıkacağını” öne sürdü.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Uludağ Alan Başkanlığının, bölgede planlama yetkisine sahip birden fazla kurum olmasının yarattığı ağır bürokrasi nedeniyle, mevcut sorunların çözülmesine yönelik etkin ve hızlı bir planlama süreci gerçekleştireceğini söyledi.

Uludağ Alan Başkanlığının kurulmasıyla alanın doğal sit koruma statülerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını vurgulayan Erbaş, “Bu alanlarda yürürlükteki koruma mevzuatı ve ilke kararları geçerliliğini devam ettirecektir. Uludağ Alan Başkanlığının kurulmasıyla alanın birinci ve ikinci derece doğal sit alanı statüsü de devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

“Sizin amacınız karmaşadan kurtulmak değil”

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, teklifle alan başkanlığına geniş yetkiler tanındığını belirterek, “Sizin amacınız karmaşadan kurtulmak değil, Uludağ’da kanunlardan kurtulmaktır.” dedi.

Kanun teklifinin geri çekilmesini öneren Gaydalı, “Bu koltuklar, bu mevkiler hepsi gelip geçici. Yetişmesinde katkınız olmayan ağaçların bari kesilmesinde imzanız olmasın.” ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Uludağ Milli Parkı’nda bir yetki karmaşası olmadığını belirtti.

Zeybek, “Uludağ Alan Başkanlığı adı altında gündeme getirilen ve güçlü yetkilerle donatılan bu kurum yerine Milli Parklar Genel Müdürlüğü Uludağ Milli Parkı bu yetkilerin önemli bir kısmı tarafından desteklenmiş olsaydı, Uludağ gelecek yüzyıllara, gelecek bin yıllara son derece sağlıklı bir biçimiyle aktarılabilirdi.” diye konuştu.

“Madencilik ve entegre tesislerinin yapılması yasaklanıyor”

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Uludağ alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesinin yetki kullandığına dikkati çekerek, yetkili birden fazla kurumun olmasının meydana getirdiği ağır bürokrasi, mevcut sorunların çözülmesine yönelik etkin ve hızlı bir planlama sürecinin gerçekleştirilememesine neden olduğunu, alanda plansız ve kontrolsüz bir yapılaşma süreci yaşandığını anlattı. Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Uludağ alanının bütüncül bir bakış açısıyla planlanmasını ve yönetilmesini sağlamak, yetki karmaşasını ortadan kaldırmak, ihtiyaçlara en kısa sürede etkin çözümler üretebilmek, alanın Bursa ile bağını kurmak ve alanın koruma kullanım dengesini sağlayarak gerçek hüviyetine kavuşmasını temin etmek için alan başkanlığı kurulması hedeflenmektedir.

Uludağ Alan Başkanlığı ile yapı yoğunluğu artmayacak; aksine alanın bir düzene sokulması, koruma ve kontrolün daha sıkı şartlarla sağlanması hedefleniyor. Alan sınırına özellikle potansiyel kayak alanlarının bulunduğu çanak alanlar dahil edilmiş olup, bu alanlarda yapılaşma yoğunluğunu artıracak konaklamaya yönelik tesisler değil sadece kayak pistleri, doğa sporlarına yönelik yürüyüş ve keşif parkurları ile bu faaliyetlere yönelik mola noktaları ve kayak pistlerinin alt ve üst istasyonlarında küçük ölçekli günübirlik tesislerin kurulması öngörülmektedir.”

Sarıalan, Kirazlıyayla, Bakacak ve Çobankaya bölgelerinin sınıra dahil edilmediğini belirten Çavuşoğlu, alanın batısında ve kuzeyinde bulunan orman alanları, alanın doğusunda bulunan buzul göllerinin Uludağ alan sınırları kapsamı dışında tutulduğunu bildirdi.

Uludağ alanında kömür ve akaryakıt depoları, sanayi ve benzeri tesisler ile madencilik faaliyetleri ve entegre tesislerinin yapılmasının yasaklandığının altını çizen Çavuşoğlu, her tesis için başkanlığın koyacağı esaslar çerçevesinde çevre sorunu meydana getirmeyecek şekilde atık su arıtma sistemiyle donatılmasının zorunlu olacağını söyledi.

Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Yapılan Yorumlar