AKADEMİSYENLER: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SENATOSUNU GASP EDİYOR

 AKADEMİSYENLER: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SENATOSUNU GASP EDİYOR
Okunuyor AKADEMİSYENLER: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SENATOSUNU GASP EDİYOR

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, bugünkü Boğaziçi Üniversitesi senato toplantısının akabinde bir kamuoyu duyurusu yaptı. Akademisyenlerin ortak açıklamasının imajını, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Can Candan toplumsal medya hesabından paylaştı.
“BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SENATOSU GASP EDİLİYOR”
Akademisyenlerin açıklamaları şu formda:
* Bilimsel olarak özgür, akademik açıdan özerk, şeffaf ve hesap verebilir olması gereken bir kamu araştırma üniversitesi olan kurumumuzun, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden seçilmiş birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşan senatosu, 2 Ocak 2021’de üniversitemize bir rektör atandığı günden beri gasp edilmeye çalışılıyor.
* Temel sorumluluğu üniversitemizin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin temelleri hakkında karar almak olan senatomuzun, özgür ve özerk olarak çalışabilmesi, atamalar, görevlendirmeler ve vekaleten yürütülen misyonlar üzere yollarla engelleniyor. Bu süreçte siyasi saiklerle alınmaya çalışılan kararlar ile bir kamu üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi’ne telafisi sıkıntı, geri dönülmesi güç ziyanlar verilmeye çalışılıyor.
“ATANAN REKTÖR YARDIMCILARI MÜDÜR VEKİLİ OLUYOR”
* YÖK seçilmiş dekanımızı vazifeye atamıyor, atanmış rektör, kendini ve kendi atadığı rektör yardımcısını dekan vekili olarak öneriyor. Bu teklifin akabinde bahsi geçen atamalar, YÖK tarafından vakit kaybetmeden gerçekleştiriliyor.
* Atanmış rektör, seçilmiş enstitü müdürlerimizi misyonlarına atamıyor, kendi atadığı rektör yardımcılarını enstitü müdürü vekili olarak görevlendiriyor. Rektör yardımcısı vazifesine atanmış kişi senato toplantılarında, hem Rektör Yardımcısı, hem Toplumsal Bilimler Enstitüsü Müdürü vekili, hem de Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü vekili olarak bulunuyor; tek bir kişinin üç farklı ünitesi temsilen senatoda bulunması yoluyla, fakülte ve enstitülerimizin senatoda gerçek manada temsil edilmesi engelleniyor.
“AKADEMİK UNSURLARIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ”

* Demokratik olarak işleyen bir sistem, senatoda sayısal çoğunluğu sağlamak için suiistimal ediliyor, özgür ve özerk üniversite odadan kaldırılmaya çalışılıyor.
* Bütün bu yapılanlar, yalnızca pahalı bir kamusal kazanım olan Boğaziçi Üniversitesi’ne değil, ülke gençliğinin geleceğine kasteden teşebbüslerdir. Bir kamu araştırma üniversitesi olarak, tüm tarihi boyunca öğrencilerine dünya çapında nitelikli bir eğitim sunmaya odaklanmış kurumumuza yönelik bu akınları, ülke kamuoyuyla paylaşmayı misyonumuz olarak görüyoruz.
* Boğaziçi Üniversitesi halkın malı olan kamusal bir kıymettir; üniversitemizin siyasi saiklerle yine yapılandırılma eforlarını, senatomuzun işlevsizleştirilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz, özgür ve özerk üniversite ülkümüzden, 2012 yılında senatomuzun kabul ettiği etik ve akademik unsurlarımızdan vazgeçmiyoruz.
* Özgür ve özerk üniversite ülküsünü destekleyen herkesi, çabamıza takviye vermeye, ülkemizin gençlerinin geleceğinin karartılmaması için bizimle birlikte Boğaziçi Üniversitesi’ne sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Yapılan Yorumlar