DANIŞTAY’DAN LATMOS SAKİNLERİNİ SEVİNDİREN KARAR

 DANIŞTAY’DAN LATMOS SAKİNLERİNİ SEVİNDİREN KARAR
Okunuyor DANIŞTAY’DAN LATMOS SAKİNLERİNİ SEVİNDİREN KARAR

Söke’ye bağlı Yeşilköy ile Karacahayıt mahalleleri ortasında yapılması planlanan madencilik faaliyetleri ile ilgili verilen “ÇED Olumlu” kararı iptal edildi. Her iki mahalle sakinlerinin başvurması üzerine, Aydın 1. Yönetim Mahkemesi yürütmenin durdurulması ve iptaline karar verdi.

DANIŞTAY ONADI
Madencilik şirketinin kararı taşıdığı Danıştay Altıncı Dairesi, “Aydın 1. Yönetim Mahkemesi’nce verilen kararın ve dayandığı münasebetin hukuk ve yola uygun olduğu, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, belgenin ismi geçen Mahkemeye gönderilmesine ve karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir” diyerek süreci onadı.

Yapılan Yorumlar